Vaikuntha Ekadashi at Sri Datta Venkateswara Temple, Mysuru

  • 06 Jan 2020 - 06 Jan 2020
  • Mysore, India

Vaikuntha Ekadashi at Sri Datta Venkateswara Temple, Mysuru
6th January 2020