Shodasha Datta Kshetra Pada Yatra participants count form
Shodasha Datta Kshetra Pada Yatra participants count form

Shodasha Datta Kshetra Pada Yatra - Vishwashanti Yatra
(Machilipatnam to Vijayawada – Nov 14th to 16th 2022)
JGD, please login / register in Datta Peetham website to submit your Shodasha Datta Kshetra Pada Yatra steps count.